Alica Fisterová

hlavná kontrolórka športu
Alica Fisterová

Hlavná kontrolórka športu. Do funkcie ju vymenovala vláda SR v máji 2016. Bude hosťom diskusie na tému V sieti športovej legislatívy.

Kúpiť lístky