Dominik Hopjak

kondičný tréner, pohybový terapeut
Dominik Hopjak

Kondičný tréner a pohybový terapeut. V roku 2011 založil najznámejší CrossFit gym na Slovensku. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne sa venuje vlastnému projektu YA ATHLETICS. Spolu s Marošom Molnárom patria k najvyhľadávanejším slovenským trénerom. V diskusii Nové trendy vo fitness sa s ním porozprávame aj o pohybovej príprave detí, či „slowly cooked fitness“.

Kúpiť lístky