Jochen Färber

Chief of Lausanne Office, Olympic Channel
Jochen Färber

Zodpovedá za koordináciu medzi švajčiarskymi a španielskymi subjektmi Olympic Channel, ako aj medzi rôznymi oddeleniami MOV. Pred vstupom do Olympic Channel bol Jochen od roku 2013 vedúcim kancelárie prezidenta MOV. Predtým bol Jochen generálnym riaditeľom Olympijského výcvikového strediska pre šerm v Nemecku a vedúci marketingovej skupiny strediska. Podieľal sa na organizácii štyroch olympijských hier, štyroch paralympijských hier, viac ako 20 majstrovstiev sveta v šerme a bol vedúcim vysielania v Medzinárodnej šermiarskej federácii. Viac ako 20 rokov pracoval v Eurosporte. Počas 10 rokov viedol svoju vlastnú PR a komunikačnú agentúru a bol zodpovedný za komunikačnú stránku kandidatúry v Mníchove v roku 2018.

Kúpiť lístky