Marek Števček

rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Marek Števček

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Marek Števček, vyštudoval Právnickú fakultu UK a po skončení štúdií nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK. Okrem toho pôsobil v zahraničí ako aj na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. Od apríla 2017 zastával funkciu prorektora pre legislatívu UK. Je autorom stoviek publikácii, podieľal sa na vydaní niekoľkých kníh a učebníc. Je jednou z najuznávanejších osobností slovenského práva. Uvidíte ho v diskusii na tému V sieti športovej legislatívy.

Kúpiť lístky