Martin Giertl

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Martin Giertl

Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stal v roku 2014. Predtým pracoval ako expert na ľudské práva na ministerstve zahraničných vecí a v Nadácii Charty 77, kde okrem dennej terénnej práce s klientmi poskytoval poradenstvo mimovládnym organizáciám. Je hrdým otcom troch detí, z ktorých dve aktívne športujú v atletických disciplínach. Martin Giertl bude súčasťou diskusného panelu Šport ako spoločenská zodpovednosť.

Kúpiť lístky