Patrik Hrbek

predseda legislatívno – právnej Komisie SOŠV
Patrik Hrbek

Predseda Legislatívno-právnej komisie SOŠV. Absolvent Právnickej fakulty Unierzity Komenského v Bratislave pred príchodom do SOŠV pracoval na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. V súčasnosti je členom Výkonného výboru boxerskej federácie, Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu a Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie. Pôsobí aj v národnej expertnej skupine pre oblasť diváckeho násilia zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou na MV SR. Jeho doménou je športová legislatíva, o ktorej Vám porozpráva spolu s ďalšími hosťami v diskusii V sieti športovej legislatívy.

Kúpiť lístky