jazdectvo

Kategória
Počet slovenských športovcov, muži / ženy
3 / 0
Počet podujatí so slovenským zastúpením:4
Výsledky
Športovec Hry Výprava Disciplína Umiestnenie
Boor Boris Boor Barcelona 1992
Rakúsko
skoky družstiev S
Boor Boris Boor Soul 1988
Rakúsko
skoky 35
Boor Boris Boor Barcelona 1992
Rakúsko
skoky 83
Elemér Barcza Berlín 1936
Maďarsko
skoky DNF
František Hrúzik Rím 1960
ČSSR
military DNF